1. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , جهانگیر مسعودی , میثم لطیفی , گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۵۰۵-۵۲۸
 2. علی شیرازی , محمدحسین همایونی راد , بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹۹-۱۱۸
 3. علی شیرازی , محمد لگزیان , حامد خراسانی طرقی , بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان , مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۴-۲۹
 4. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور , اخلاق و تاریخ پزشکی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۹-۴۸
 5. علی شیرازی , مریم احمدی زهرانی , رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۱-۶۴
 6. علی شیرازی , سیده منصوره حسینی رباط , تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان , مدیریت توسعه و تحول , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱-۱۸
 7. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور , تحقیقات کیفی در علوم سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۶۳-۳۷۶
 8. داوود خانی , حامد خراسانی طرقی , علی شیرازی , مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی , مطالعات میان فرهنگی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۹-۳۳
 9. علی شیرازی , سیدوحید شالباف یزدی , تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۱۰
 10. علی شیرازی , سیدوحید شالباف یزدی , تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریان , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱-۱۰
 11. امین جاویدی صالح زاده , علی شیرازی , اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۱۲-۱۳۰
 12. علی شیرازی , گلناز اژدری , مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۵-۸۲
 13. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , عبدالحمید واسطی , میثم لطفی , جهانگیر مسعودی , تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) , مدیریت در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳-۲۱
 14. سید علی کوشازاده , علی شیرازی , رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) , مدیریت سلامت , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۰-۹۴
 15. علی شیرازی , مریم حاج ملک , فاطمه بصیری نژاد , پگاه رادپور , تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان , کاوش های مدیریت بازرگانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۹۷-۱۱۸
 16. محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم , بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۹-۷۹
 17. علی شیرازی , سمانه لاجوردی , مهناز لاجوردی , گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۷۵-۱۰۴
 18. علیرضا امینی , علی شیرازی , نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۲
 19. علی شیرازی , الهام خداوردیان , محمد نعیمی , تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی) , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۵۴
 20. شمس الدین ناظمی , علی شیرازی , داود خانی , اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات , تعاون , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۵۹-۸۴
 21. سعید مرتضوی , علی شیرازی , لیلا مرتضوی , تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی , مدیریت در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۵۹-۷۳
 22. علی شیرازی , بحران مالی در آموزش و پرورش , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۲/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۱۵